Toestemmingsformulier

Therapie in een persoonlijke, rustige sfeer in de regio Deventer/ Bathmen/ Holten/ Salland

Indien nodig kunt u hier dit formulier uitprinten en ingevuld meenemen,zodat wij het voor u kunnen inscannen.

Toestemmingsformulier en akkoordverklaring cliënt ABNollen 2018-1conform NVA AVG WGBO